Grădinița Ana, Săpânța

DEVIZA GRĂDINIŢEI

„Calea pe care o poţi urma pentru împlinirea viselor tale trece pe la grădiniţă!”

Unitatea noastră este o grădiniţă cu program scurt, în care copiii desfăşoară activităţi specifice vârstei, se bucură de servicii educaţionale, excursii, serbări. Personalul de îngrijire manifestă interes pentru menţinerea curăţeniei în unitate, a căldurii în toate încăperile, supraveghează cu atenţie copiii în timpul tuturor activităţilor, jocurilor, plimbărilor.

1. SCURT ISTORIC AL UNITĂŢII

Grădiniţa ANA se găseşte în Săpânţa,str. Dr. Ghe Tite nr 560, Maramureş.

Unitatea noastră este vizibilă în comunitate nu prin poziţia geografică sau dimensiune, ci prin calitatea activităţilor desfăşurate cu copiii şi prin personalizarea acţiunilor desfăşurate.

În centrul atenţiei tuturor se află copilul şi nevoile lui de creştere, socializare şi educaţie, deoarece…

“Multe dintre câte ne sunt necesare pot aştepta, numai copilul nu. Acum e timpul când se formează trupul şi spiritul lui. Copilului nu i se poate spune : Aşteaptă până mâine! Numele lui este AZI!” (Gabriela Mistral)

2. RESURSE MATERIALE

Clădirea Grădiniţei ANA are două nivele, fiind dotată cu:

Fiecare încăpere din incinta grădiniţei este dotată astfel încât să creeze un ambient plăcut copiilor, dar totodată şi un climat educaţional favorabil desfăşurării unui învăţământ de calitate.

3. RESURSE UMANE

Număr total de copii: 24
Grupe de copii: 2
Cadre didactice: 2
Personal didactic auxiliar și nedidactic: 2

Împărţirea pe grupe de vârstă:

4. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

S-a reuşit cu sprijinul sponsorizărilor, donaţiilor interne/externe și cu ajutorul părinților, utilarea unităţii după cum urmează:

5. RESURSE CURRICULARE

Materialele curriculare pentru nivelul preşcolar;
Planuri de învăţământ;
Programe şcolare;
Caiete de lucru;
Ghiduri metodice;

Grădinița ANA Săpânţa consideră educația preșcolarilor ca fiind o misiune delicată la care trebuie să participe cu eforturi susținute atât grădinița cât și familia, astfel încât putem spune că educația debutează și se formează iniţial într-un mediu mai puțin formal cum este familia, iar apoi se continuă într-un mediu instituționalizat în cadrul grădiniței.

6. OBIECTIVELE NOASTRE SUNT:

Promovarea egalităţii de şanse în procesul de învăţare;

Modernizarea permanentă a spaţiilor grupelor şi a spaţiilor auxiliare;

Realizarea și menținerea unui climat de siguranță, un ambient propice actului educațional;

Realizarea unei oferte educaţionale aplicând principiul pedagogiei centrate pe preșcolar;

Reducerea absenteismului;

7. PROGRAMUL ZILNIC AL COPIILOR:

08:00 – 08:30 – Primirea copiilor/ Jocuri și Activități Liber Alese

08:30 – 09:30 – Întâlnirea de dimineaţă
–Jocuri și Activități Liber Alese

09:30 – 10:00 – Servirea mesei

10:00 – 12.30 – Activități pe Domenii Experiențiale
– Jocuri și Activități recreativ / Activități opționale

12:00 – 13:00 – Plecarea copiilor acasă

8. OFERTA CURRICULARĂ

Educarea limbajului;

Activități matematice;

Cunoașterea mediului;

Educație pentru societate;

Activități practice;

Educație muzicală;

Activități artistico-plastice;

Educație fizică.

9. ACTIVITĂȚI OPȚIONALE:

10. OFERTA EXTRACURRICULARĂ:

Activități cultural artistice: teatre de păpuși, serbări cu diferite ocazii, concursuri, activități de promovare a valorilor naționale (Crăciunul, Ziua Unirii, 8 Martie etc.);

Activități cu temă ecologică: plimbări în natură, Micii ecologiști, Împreună pentru o grădiniță verde;

Petreceri tematice: Sărbătoarea Recoltei, Carnavalul Personajelor din povești, Petreceri aniversare.

11. RELAŢIILE CU FAMILIA ȘI REPREZENTANȚII COMUNITĂŢII:

Comunicarea cu părinţii preşcolarilor și reprezentanții comunităţii se realizează prin:

„Tezaur maramureșean”- proiect educaţional județean;

„Capace cu suflet”- proiect educaţional județean;

„Și ce mici îngrijesc natura!”- proiect educaţional județean;

„Farmecul prieteniei”- proiect de parteneriat educațional cu Grădinița Albinuţa, Halmeu- Satu Mare;

„Împreună pentru copiii noştri„ – proiect de parteneriat educaţional cu familia;

„Micul pieton” – proiect de parteneriat educaţional cu poliţia locală.

12. CONCLUZII

Grădiniţa ANA Săpânţa asigură un climat socio-afectiv adecvat, cooperare şi parteneriat educaţional, pentru integrarea cu succes în şcoală şi în societate a copiilor, promovând valori precum: bunătatea, bunul simţ, toleranţa, responsabilitatea şi respectul. Dezvoltă aptitudinile personale ale copiilor pentru descoperirea talentelor tinere şi îndeplineşte standardele de calitate.